AROW DATA DIODE

 

DATA DIODE

AROW – zaawansowany system „DIODA” firmy Somerdata zapewnia bardzo wydajną, niezawodną, jednokierunkową komunikację pomiędzy różnymi sieciami.

AROW Data Diode firmy Somerdata pozwala sieciom o wysokim stopniu ochrony odbierać dane z sieci o niższym stopniu ochrony przy zachowaniu wysokiej przepustowości oraz maksymalnej integralności danych jednocześnie zapewniając, że żadne dane nie zostaną przepuszczone do sieci o niższym stopniu ochrony.

Redundantne ścieżki, połączenia oraz moduły zasilające gwarantują najwyższy poziom niezawodności systemu. W przypadku awarii któregokolwiek z podzespołów, urządzenie automatycznie przełącza porty sieciowe zachowując ten sam adres.

Fizyczne odseparowanie danych realizowane jest poprzez niezależne, jednokierunkowe połączenia optyczne.

System AROW firmy Somerdata jest systemem wysokiej dostępności oraz wysokiej przepustowości, dbającym o niezawodne przesyłanie danych w jednym kierunku.

AROW działa na zasadzie jednokierunkowego strumienia danych. Strumień ten jest dostępny po stronie o niskich zabezpieczeniach za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Po stronie wysokich zabezpieczeń, klient może podłączyć się do tego strumienia danych poprzez oddzielne połączenie TCP/IP. Dane z niższej strefy dostarczane są do wyższej przy wysokiej niezawodności, wysokiej przepustowości, oddając pełnie możliwości Gigabit Ethernet.

AROW daje możliwość użycia połączeń w standardzie Gigabit Ethernet za pomocą przewodów miedzianych i/lub optycznych utrzymując połączenia TCP/IP z istniejącymi sieciami, przy jednoczesnym zapewnieniu danym jednokierunkowej ścieżki pomiędzy sieciami. Wewnętrzne buforowanie danych zapobiega zatorom w sieci poprzez automatyczne włączenie jeśli sieć odbiorcy ulegnie uszkodzeniu lub zostanie wyłączona.

AROW posiada wbudowany nadzór oraz odseparowane ścieżki kontroli i statusu dzięki czemu tunel z każdej strony pozostaje niezależny.

AROW jest rozwiązaniem w pełni sprzętowym – w praktyce niezależnym od platform, systemów operacyjnych czy też interfejsów sieciowych. Wysokość 1U, przystosowanie do montażu w szafie rackowej oraz prostota podłączenia sprawiają, że montaż i uruchomienie jest proste.

AROW zawiera w pełni redundantne zasilanie wraz z wizualnym i sieciowym systemem alarmowania aby zapewnić maksymalną dostępność i niezawodność działania całego systemu.

Oprogramowanie do zarządzania siecią z rodziny Open Source pozwoli administratorom sieci na kontrolę za pomocą prostych scenariuszy, bądź bezpośrednie podłączenie istniejących, przygotowanych strumieni danych TCP.

Typowe zastosowania: Sieci o wysokim priorytecie w zakresie ochrony danych, anti-phishing oraz kontrola nad trojanami, dyskretny monitoring sieci, bezpieczne monitorowanie procesów kontrolnych, oddzielenie zabezpieczeń sieci.