AROW DATA DIODE

 

 

Somerdatas AROW Advanced Reliable Optical Wormhole Data Diode tillhandahåller en tillförlitlig enkelriktad höghastighetskommunikation mellan nätverk.

Somerdatas AROW Data Diode tillåter ett högsäkerhetsnätverk att mottag data från ett nätverk med lägre säkerhetsklassning med hög bandbredd och maximal data integritet utan möjlighet för någon data att skickas till det lägre klassade nätverket.

Redundanta vägar, kopplingar och nätaggregat säkerställer att data alltid är tillgänglig. Enheten byter automatiskt nätverksportar och behåller samma adress om ett felaktigt tillstånd inträffar i utrustningen eller nätverksanslutningar.

Fysisk dataseparation möjliggörs av oberoende datavägar kopplade med enkelriktade optiska länkar.

Somerdatas AROW är ett system med hög tillgänglighet och hög bandbredd som tar hand om arbetet att skicka data i en riktning på ett tillförlitlig sett.

 AROW grundfunktion är att skicka enkelriktad dataström. Strömmen mottages på den lägre säkerhetssidan via en TCPIP koppling. På den högre säkerhetssidan kan en klient ansluta till dataströmmen genom en separat TCPIP anslutning. Data från den lägre sidan skickas till den hägre sidan via en redundant enkelriktad optisk höghastighetslänk med Gigabit Ethernet kommunikation.

 AROW tillhandahåller koppar eller optiskt Gigabit Ethernet anslutning för TCP/IP koppling, med envägskommunikation mellan nätverken. Internal data buffering relieves network congestion with automatic failover if a receiving client network fails or is taken offline.

AROW I övervakas internt och har en separate kontroll och statusingång så att varje sida av data dioden kan agera oberoende av varandra.

AROW är en komplett hårdvarulösning utan krav på pc plattformar, operativsystem eller nätverksinterface för att fungera. Den 1U höga rackmonterade konfigurationen och snabba anslutningen säkerställer att driftsättningen är enkel och minimerar risken för felkonfigurationer.

AROW inkluderar full redundans för nätaggregat samt visuella och nätverkslarm för att säkerställa maximal tillgänglighet.

 Open Source programvara finns tillgänglig för att tillåta scriptbaserad kontroll för nätverksadministratörer eller förformaterade TCP dataströmmar som önskas direktanslutas.

 Typiska application: skyddande av högsäkerhetsinformation, säker processkontroll monitorering, säker nätverksisolering, säker programvaruppdatering av industriella kontrollsystem